Verkstaden

Din garanti för en välfungerande maskin

GØMAs verkstad är en av de modernaste verkstäderna som finns inom gödselbranschen.
Verkstaden är bemannad med erfarna experter som är specialister på:

Färdigställande

Service

Reparationer

Renovering

Specialkonstruktioner

Specialutbildad personal

Vår personal är specialutbildad för att arbeta med maskiner som hanterar naturgödsel, både begagnade och nya gödningsvagnar, gödselspridare, gödselmaskiner, stallgödselspridare, slamsugare etc.

Kombinationen av våra medarbetares kompetenser och vår moderna verkstad säkerställer att den enskilda kunden alltid får högklassig kvalitet.

Robin Karlsson

Säljare/Verkmästare
robin@goma.se
+46 709 54 92 20