Privatlivspolitik

Håndtering af dine personlige data

Som led i samhandel forholdet vil vi som dataansvarlig indsamle og behandle en række personoplysninger om vores kunder.
Dette er typisk oplysninger som tlf.nr. navn, adresse og andre kontaktoplysninger.
Vi registrer og videregiver dine oplysninger for, at kunne levere ydelser og varer til dig.
Behandlingen vil ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i persondataloven.
Vi opbevarer oplysninger om vores kunder i op til 5 år iht. bogføringsreglens opbevaringstid.
Som registreret hos os har du altid ret til at sende os dine indvendinger mod registreringen.
Du har også altid ret til at få indsigt i hvilke oplysninger der er registreret om dig.
Disse rettigheder har du efter persondataloven.

Vor dataansvarlige er Ulla Busk, som kan kontaktes på mail: ulb@goma.dk

Du har som kunde endvidere ret til at indgive klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K.
Tlf. 3319 3200
Fax 3319 3218

E-mail:
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk