Sekretesspolicy

Hantering av dina personuppgifter

Som en del av handelsförbindelsen kommer vi som registeransvarig att samla in och behandla ett antal personuppgifter om våra kunder.
Detta är vanligtvis information såsom tel. namn, adress och annan kontaktinformation.
Vi registrerar och vidarebefordrar din information för att kunna tillhandahålla tjänster och varor till dig.
Behandlingen kommer att ske i enlighet med de vid varje tidpunkt gällande reglerna i personuppgiftslagen.
Vi lagrar information om våra kunder i upp till 5 år enligt lagringsperioden för redovisningsregeln.
Som registrerad hos oss har du alltid rätt att skicka dina invändningar mot registreringen.
Du har också alltid rätt att få inblick i vilken information som registreras om dig.
Du har dessa rättigheter enligt personuppgiftslagen.

Vår datahanterare är Ulla Busk, som kan kontaktas via e-post: ulb@goma.dk 

Som kund har du också rätt att lämna in ett klagomål till:

Datainspektionen
Borgergade 28, 5
1300 København K.
Tel. +45 3319 3200
Fax 3319 3218

E-post:
Webbplats: www.datatilsynet.dk