PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR HEMSIDA

GØMAs policy gällande kunders och samarbetspartners personuppgifter

 

Allmänt om uppgifter

I denna personuppgiftspolicy kan du läsa mer om hur GØMA hanterar personuppgifter och cookies.
Personuppgifter innefattar varje form av upplysning om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Personuppgifter omfattar uppgifter om t.ex. kunders kontaktuppgifter, sökbeteende och köphistorik. 
En cookie är en liten textfil som sparas på din maskin, när du surfar på GØMAs hemsidor. En cookie används för att registrera vilka sidor du besöker, och hur länge, men ger oss inte information om vem du är. 

Vilka personuppgifter samlar GØMA in?

GØMA registrerar uppgifter om dig som en nödvändig del av ett kontraktsförhållande med dig, även vid försäljning till oss eller vid köp av varor och tjänster hos oss.
Från kunder och samarbetspartners frågar vi om allmänna kontaktuppgifter samt ev. betalningsuppgifter och får vid köp och sälj upplysning och köp-/säljhistorik.
När du surfar på GØMAs hemsida samlas uppgifter in om din IP-adress, din webbläsare och ev. användarnamn samt vilka av våra sidor du besökt och när.
Vill du inte att GØMA hanterar dina personuppgifter kan det förhindra köp av varor eller tjänster hos oss.

Vad används personuppgifterna till?

GØMA använder dina data för att genomföra vårt avtal med dig.
Om du anmält dig till vårt nyhetsbrev kommer vi skicka nyhetsbrevet via e-post till dig.
Uppgifterna om ditt surfande på vår hemsida används endast till utarbetande av statistik, som bl.a. kan användas för att förbättra uppbyggnaden av vår hemsida.
GØMA hanterar uteslutande uppgifter om dig för att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som kontraktspart.

Till vilka vidarebefordrar GØMA personuppgifter?

De personuppgifter du lämnar till GØMA som ett led i ett kontrakt, använder vi för att genomföra avtalen med dig, och vidarebefordrar inte dina uppgifter om det inte ingår i avtalet med dig.
Om du till exempel i samband med ett varuköp hos oss får en garanti från tillverkaren, kommer uppgifter om ditt namn, adress och ditt köp lämnas till varutillverkaren, som använder uppgifterna för att skapa garantin hos sig. Om du senare vill utnyttja garantin, kommer det normalt innebära att delar av dina kontaktuppgifter, köphistorik samt orsaken till utnyttjandet av garantin överförs till tillverkaren av den vara som garantin gäller. Vissa men inte alla importörer och tillverkare av våra varor är baserade i EU. [är företagets tillverkare belägen utanför EU, ska det in här]
Ett annat exempel är leasing. Om du samband med ett köp vill undersöka möjligheterna att leasa istället, kan GØMA som ett led i avtalet med dig vidarebefordra uppgifterna från ett preliminärt köpekontrakt till det eller de leasingföretag vi samarbetar med.
[Våra data sparas och skyddas i en molnlösning som är baserad i EU]    
Utöver detta vidarebefordras inte dina personuppgifter, och de säljs inte till tredje part.

Hur skyddas dina uppgifter?

GØMA är skyldiga att skydda dina data. GØMA vidtar säkerhetsåtgärder för att uppgifter oavsiktligt eller olovligt inte förstörs, försvinner eller slarvas bort, samt för att de inte kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller i övrigt hanteras i strid med lagen.
Här ska tilläggas att dina data korrigeras om vi upptäcker fel i dina uppgifter, och att de raderas när vi inte längre är skyldiga att spara uppgifterna och i övrigt när de inte längre är relevanta, normalt fem år efter upphört medlemskap eller efter senaste kontakten vid köp av varor eller tjänster.

Viktigt om cookies

Cookies används med syfte att förbättra vår hemsida Vid användning av vår hemsida accepterar du GØMAs användning av cookies. Cookies raderas efter ett par månader efter ditt senaste besök.
Om du vill radera eller blockera cookies, kan du använda nedanstående vägledning:

https://minecookies.org/cookiehandtering/

Dina rättigheter

Du har alltid möjlighet att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, samt få en kopia av dina data och till dataportabilitet om detta är relevant. Dessutom kan du enligt persondatalagen be att få felaktiga uppgifter korrigerade, invända mot hanteringen eller få dina uppgifter begränsade – eller raderade, om vi inte är skyldiga att hantera dem.
Om du har frågor gällande GØMAs hantering av dina data, eller vår hemsidas användning av cookes, eller om du vill ha mer information, kan du vända dig till GØMA via telefon, e-post eller post. Kontaktuppgifterna hittar du på vår hemsida.
Om du efter kontakt med GØMA vill klaga över företagets hantering av dina personuppgifter, har du rätt att lämna in ett klagomål till Datatilsynet.